Rejestracja on-line

Przed przystąpieniem do rejestracji elektronicznej prosimy o zapoznanie się

z następującymi informacjami:


Do stomatologów ogólnych pacjenci zapisują się na wizytę pierwszorazową w godzinach wyszczególnionych z harmonogramu pracy poszczególnych lekarzy. Wizyta obejmuje przegląd, diagnostykę rtg oraz ustalenie planu leczenia.

 Pacjentów z bólem, pilną sprawą lub kontynuacją leczenia –  prosimy o skorzystanie z rejestracji telefonicznej lub zapraszamy osobiście.

W przypadku pojawienia się komunikatu – Brak wolnych terminów – lub innych pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub zapraszamy osobiście.

Pacjenci do leczenia specjalistycznego:(endodonta, ortodonta, chirurg stom., okulista) – rejestrują się wyłącznie telefonicznie lub osobiście.