Pracownia RTG

Cyfrowy aparat rentgenowski Sirona ORTHOPHOS SL 3D
Wykonujemy:
  • Zdjęcia zewnątrzustne
– tomografia 3D
  pole obrazowania od 5/5.5 cm do 11/10 cm
1. Wycinek łuku
2. Cały łuk (szczęka lub żuchwa)
3. Szczęka i żuchwa
4. Zatoki przynosowe
5. Stawy skroniowo-żuchwowe
– cyfrowe 2D
1. Zdjęcia pantomograficzne
2. Zdjęcia cefalometryczne
  • Zdjęcia wewnątrzustne
RVG – pojedynczego zęba Zdjęcia drukowane na kliszy lub zapis zdjęć na płycie DVD!   Informacja o wlywie działalności na zdrowie i środowisko – kliknij!

Zdjęcia wykonują:

Inspektor ochrony radiologicznej

Małgorzata Kubisz-Waligóra

CBCT, RVG, RTG

Mariusz Łaszczewski

RVG, RTG

Informacje i zapisy:

DENTRA,    II Piętro
ul.Broniewskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 547 10 70
poniedziałek – piątek:  8 – 20
sobota:  9 – 13